Support :  9815103000(Ncell)
               : 9866067777(Ntc)

हाम्रा सेबाहरू

Authorized digital Payment Distributor

(कास्की जिल्लाका लागि अाधिकारिक वितरक)

More
Authorized IME CENTER

(बिदेश बाट पठाएकाे रकम पाउन तथा
नेपाल अधिराज्य भर पठाउन भरपर्दो ठाउँ )

More
accounting software

( सबै प्रकारका व्यवसायका लागि )

more
Digital दर्ता चलानी किताब 

सहकारी संस्थाकाे लागि उपयुुक्त

more
कर्जाको followup ब्यबस्थापन 

सहकारी संस्थाकाे लागि उपयुुक्त 

more
(डकुमेन्ट जेनेटर  Software)

सहकारी संस्थाकाे लागि उपयुुक्त   Document Genetor Software)

more